آموزش مدارهای FPGA

altera-fpga

با توجه به پیشرفت روزافزون دنیای دیجیتال، امروزه سرعت پردازش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این سبب شده تا طراحی مدارهای FPGA رونق بخصوصی نسبت به میکروکنترلرها برخوردار باشند. امروزه طراحی FPGA یک شغل تمام وقت محسوب می گردد که نیازمند توانمندی های بسیاری از جمله داشتن دانش عمیقی از ابزارهای طراحی FPGA، توانایی درک ساختار  FPGA و شیوه های درست طراحی مدار دیجیتال می باشد. دو شرکت Xilinx و Altera نقش اصلی تولید FPGA را ایفا می کنند و  بیش از  90%بازار فروش را در اختیار دارند .

1. مقدمات طراحی دیجیتال

آموزش اعداد و محاسبات باینری

بررسی گیت های منطقی

ساخت توابع ترکیبی

ساخت توابع ترتیبی

بررسی PLD ها و CPLD ها

2. آموزش VHDL

مقدمه ای بر VHDL

مبانی VHDL

ساختار برنامه نویسی VHDL

ساختار طراحی VHDL

نحوه تست VHDL

کار با ابزارهای ALTERA

ابزار شبیه سازی VHDL

نحوه توسعه FPGA

3. آموزش XILINX و ALTRA

کار با ابزارهای XILINX

کار با ابزارهای ALTERA

فرم ثبت نام

نام شما

نام دوره

پیام شما

شماره تماس

ایمیل شما

آدرس شما