طراحی مدارات روسی

بوردهای روسی

بسیاری از افراد این تصور را دارند که تجهیزات روسی در تکنولوژی صدها سال از رقباء آمریکائی خود عقب افتاده تر هستند. اما در عمل روسیه و قبل از آن شوروی ثابت کرد که هیچگونه مشکلی برای ساخت تجهیزات مدرن ندارد.
هم اکنون روسیه به عنوان بزرگترین وارث شوروی توانائی ساخت هرگونه سیستم پیچیده الکترونیکی را داراست و برخی از تجهیزات ساخته شده توسط شرکت های بزرگ روسی، کارشناسان غربی را نسبت به آنچه از روسیه در ذهن داشتند تغییر داده است. 

مرکز ذهن دیجیتال با داشتن آزمایشگاه مجهز و مهندسین خبره آماده طراحی و مهندسی معکوس مدارات الکترونیک روسی شامل تجهیزات نظامی و صنعتی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و جهت سفارش مدار فرم زیر را تکمیل نمایید :

نام شما

نام مدار

مشخصات مدار

تعداد درخواستی

زمان تحویل

شماره تماس

ایمیل شما

آدرس شما

فایل ضمیمه