فرصت های شغلی

مرکز ذهن دیجیتال از کلیه مهندسین و علاقه مندان الکترونیک و طراحی مدار دعوت به همکاری می نماید. لذا علاقه مندان جهت ارتباط و همکاری فرم زیر را تکمیل نمایند:

نام شما (الزامی)

مورد همکاری

نحوه همکاری

توضیحات

شماره تماس

ایمیل شما

آدرس شما

ارسال رزومه