لیست پروژه های دانشجویی

پروژه های دانشجویی

✨لیست برخی از پروژه های مانیتورینگ:
1- نمایش دما با LM35
2- نمایش دما با DS18b20
3- نمایش وزن با لودسل
4- نمایش شدت نور با فوتوسل
5- نمایش میزان رطوبت با HR202L
7- نمایش شتاب خطی سه محوره با ADXL345
8- نمایش میدان مغناطیسی زمین با HMC5883
9- نمایش ساعت و تاریخ با کریستال ساعت
10- نمایش ساعت و تاریخ با آی سی DS1307
11- نمایش ولتاژ برق شهری
12- نمایش موقعیت جغرافیایی با GPS_uBlox

✨لیست برخی از پروژه های کنترلی:
1- کنترل دما با LM35
2- کنترل دما با DS18b20
3- کنترل میزان رطوبت با HR202L
4- محافظ برق شهری
5- کنترل موقعیت سرو موتور
6- کنترل سرعت DC موتور
7- قفل درب دیجیتال با صفحه کلید رمزدار

✨لیست برخی از پروژه های ترکیبی:
1- ارسال و دریافت SMS با Sim900
2- ارسال دریافت رادیویی داده با HM-T-R
3- قطب نما و قبله نمای دیجیتال
4- راه اندازی IMU وکنترل هواپیمای مدل
5- ضبط و پخش صدا با استفاده از ISD1730
6- تابلو روان با استفاده از DotMarix
7- قطب نما با HMC1052 و DotMarix
8- ارسال و دریافت داده بین AVR و MATLAB
9- چراغ راهنمایی و رانندگی ماکت