آموزش نرم افزار LabVIEW

آموزش لبویو

نرم افزار قدرتمند لب ویو (LABVIEW) به عنوان یکی قوی ترین نرم افزار های حوزه اتوماسیون صنعتی و کنترل می باشد که در بین مهندسین

ادامه

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش متلب

نرم افزار MATLAB برنامه کامپیوتری است که برای کسانی که با محاسبات عددی، و به ویژه جبر خطی سر و کار دارند، تهیه شده است.

ادامه