رابط USB به RS232

ریال 770,000

مدار مبدل USB به RS232 که توسط تیم طراحی مرکز ذهن دیجتال ارائه شده است موجب می‌شود تا دستگاه‌های جانبی کامپیوتر با یک رابط RS232 به آسانی به پورت USB متصل شوند. این مدار ایده‌ای است برای حل مشکل یک دستگاه جانبی که دارای پورت USB نباشد یا کامپیوترهای Laptop هیچ پورت قابل دسترس RS232 ندارند. تراشه FT232 ساخت شرکت FTDI Chip می‌باشد که یک USB سریال با ساختار FIFO می‌باشد و توسط کامپیوتر با روش‌هایی از یک پورت سریال مجازی کنترل می‌شود .

توضیحات

مدار مبدل USB به RS232 که توسط تیم طراحی مرکز ذهن دیجتال ارائه شده است موجب می‌شود تا دستگاه‌های جانبی کامپیوتر با یک رابط RS232 به آسانی به پورت USB متصل شوند. این مدار ایده‌ای است برای حل مشکل یک دستگاه جانبی که دارای پورت USB نباشد یا کامپیوترهای Laptop هیچ پورت قابل دسترس RS232 ندارند. تراشه FT232 ساخت شرکت FTDI Chip می‌باشد که یک USB سریال با ساختار FIFO می‌باشد و توسط کامپیوتر با روش‌هایی از یک پورت سریال مجازی کنترل می‌شود .