ریموت کنترل 8 کاناله مادون قرمز

ریال 500,000

کیت کنترلر با IR توسط مرکز ذهن دیجیتال طراحی و ارائه شده که با استفاده از این پروژه قادر به کنترل 8 وسیله برقی خواهید بود. خروجی این پروژه 8 عدد رله می باشد. جهت کنترل این برد از کنترل تلویزیون استفاده شده است. کنترل های تلویزیون با امواج مادون قرمز کار میکنند. در زمان فشردن کلید ها ، فرستنده باید به سمت چشمی مادون قرمز که بر روی برد گیرنده قرار دارد گرفته شود .

توضیحات

کیت کنترلر با IR توسط مرکز ذهن دیجیتال طراحی و ارائه شده که با استفاده از این پروژه قادر به کنترل 8 وسیله برقی خواهید بود. خروجی این پروژه 8 عدد رله می باشد. جهت کنترل این برد از کنترل تلویزیون استفاده شده است. کنترل های تلویزیون با امواج مادون قرمز کار میکنند. در زمان فشردن کلید ها ، فرستنده باید به سمت چشمی مادون قرمز که بر روی برد گیرنده قرار دارد گرفته شود. چنانچه برای هر یک از رله های روی برد یک شماره در نظر بگیریم:
از کلید های روی کنترل تلویزیون برای کنترل رله ها استفاده می کنیم.
مثلا فرض کنید در حالت عادی تمام رله ها خاموش باشند. اکنون با فشردن کلید 1 رله شماره 1 روشن خواهد شد. جهت خاموش کردن رله شماره 1 ، کلید شماره 1 را باید مجددا فشار دهید.
کلید Power تمام رله ها را با هم فعال میکند.
کید شماره 0 تمام رله ها را با هم غیر فعال می کند.