شبکه ستاره‌ای تشخیص نشت گازهای قابل اشتغال

ریال 2,200,000

مدار سنسور گاز که توسط مرکز ذهن دیجیتال طراحی شده شامل یک سرور (بورد اصلی) و دو بورد سنسوردار است که به صورت سریال با هم اتصال دارند و در اصل تشکیل یک شبکه ستاره‌ای داده‌اند. در مدار فوق سعی بر این بوده که شبکه کردن میکروها به‌صورت ستاره‌ای هدف قرار بگیرد و خروجی هرکدام از زیرشاخه‌ها توسط سرور ردیابی شود و در صورت لزوم فرمان لازم صادر شود .

توضیحات

مدار شبکه ستاره‌ای تشخیص نشت گازهای قابل اشتغال شامل یک سرور (بورد اصلی) و دو بورد سنسوردار است که به صورت سریال با هم اتصال دارند و در اصل تشکیل یک شبکه ستاره‌ای داده‌اند. بورد اصلی که از میکروکنترلر مجهزتر ATMEGA16 استفاده می‌کند نقش سرور را دارد ولی دو بورد دیگر از ATMEGA8 استفاده می‌کنند که نقش زیرشاخه‌های شبکه را دارند.

در مدار فوق سعی بر این بوده که شبکه کردن میکروها به‌صورت ستاره‌ای هدف قرار بگیرد و خروجی هرکدام از زیرشاخه‌ها توسط سرور ردیابی شود و در صورت لزوم فرمان لازم صادر شود .

عملکرد مدار به این گونه است که در دو محیط جداگانه میزان گازهای قابل اشتعال متان و پروپان و بوتان توسط سنسورهای مدار با رنگ نارنجی با نام MQ9 وجود دارند اندازه‌گیری می‌شود. زمانی که مقدار این گازها در محیط در آستانه خطر آفرینی باشد میکروهای زیرشاخه این موضوع را به سرور گزارش می‌دهند. سرور در اتاقی نزد اپراتور شبکه قرار دارد پس نیاز به یک  LCD برای نمایش حالت خطر و مشخص کردن محیط خطر دارد. بعلاوه دستگاه قابلیت فعال کردن امکانات تعبیه شده در صورت بروز حالت خطر را دارد که دستور فعال شدنش توسط سرور به صورت اتوماتیک نیز قابل انجام است .