پیشنهاد ویژه!

فرکانس متر و ADC سه کاناله

ریال 1,100,000 ریال 1,050,000

هدف در این پروژه، سنجش دقیق فرکانس ورودی در محدوده ۱ هرتز الی ۱ کیلوهرتز تحت دامنه ۲۲۰ ولت با دقت دو رقم اعشار بوده و همچنین می بایست همزمان سه ورودی آنالوگ به مقدار معادل دیجیتال تبدیل شوند و بر روی سون سگمنت به نمایش در آیند. البته این مقادیر در این فرکانس متر به صورت دستی و اتوماتیک نمایش داده می شوند که حالت های دستی و اتوماتیک توسط یک میکروسوئیچ قابل انتخاب می باشند .

توضیحات

در پروژه فرکانس متر و adc سه کاناله دیجیتال از میکروکنترلر ATMEGA8 و یک عدد سون سگمنت مالتی پلکسی سه رقمی استفاده شده است .

هدف در این پروژه، سنجش دقیق فرکانس ورودی در محدوده ۱ هرتز الی ۱ کیلوهرتز تحت دامنه ۲۲۰ ولت با دقت دو رقم اعشار بوده و همچنین می بایست همزمان سه ورودی آنالوگ به مقدار معادل دیجیتال تبدیل شوند و بر روی سون سگمنت به نمایش در آیند. البته این مقادیر در این فرکانس متر به صورت دستی و اتوماتیک نمایش داده می شوند که حالت های دستی و اتوماتیک توسط یک میکروسوئیچ قابل انتخاب می باشند .

در حالت سنجش فرکانس ورودی به صورت هوشمند عمل شده است به اینصورت که تا فرکانس ۱۰ هرتز با دقت ۲ رقم اعشار و تا فرکانس ۱۰۰ هرتز با دقت یک رقم اعشار عملیات نمونه برداری از ورودی صورت میپذیرد. این پروژه به علت استفاده در صنایع ابزار دقیق، سعی شده است تا حساسیت و دقت قابل قبولی داشته باشد.

برنامه نویسی پروژه فرکانس متر و ADC سه کاناله دیجیتال، به زبان C تحت کاپایلر WinAVR آماده شده است. در برنامه نویسی این پروژه سعی شده تا برنامه آن به نحوی آماده شود که علاوه بر بهینه بودن، از ساختار منطقی و منظمی تبعیت نماید و بدین منظور بیشتر کدها در قالب توابع فرعی و یک سری کتابخانه های اختصاصی همراه با کامنت داخل کدها، می باشد .

در صورت درخواست میتوان هر تغییرات دلخواهی را روی این پروژه حتی تحت طراحی جداگانه ای، اعمال نمود.

اطلاعات بیشتر

ابعاد

طول = ۱۲۰ میلی متر
عرض = ۹۰ میلی متر