وب سرور با AVR

ریال 2,700,000

توضیحات

در پروژه وب سرور با AVR از ماژول Arduino Ethernet shield که راه انداز آی سی شبکه W5100 می باشد به همراه میکروکنترلر ATMEGA8A استفاده شده است .

هدف در این پروژه، راه اندازی یک وب سرور با AVR است. ماژول Arduino استفاده شده در این محصول حاوی چیپ شبکه W5100 با سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه به منظور پیاده سازی پروتکل شبکه می باشد و از این رو می توان یک صفحه وب را از داخل میکروکنترلر AVR اجرا کرده و یا حتی دستوراتی را از این طریق به میکروکنترلر صادر نمود. البته در این پروژه تبادل اطلاعات تحت پروتکل UDP نیز لحاظ شده است به اینصورت که از این طریق یک سری داده هایی را به میکروکنترلر می توان منتقل کرد، مثلاً اطلاعاتی از طریق کامپیوتر به پورت سریال میکروکنترلر ارسال شود یا بلعکس که به این فرآیند در اصطلاح Serial to NET گفته می شود، بدین منظور ما از یک نرم افزار اختصاصی تحت کامپیوتر به منظور ارسال اطلاعات از طریق پروتکل شبکه به مدار وب سرور با AVR بهره گرفته ایم. ما در مدار وب سرور با AVR پروتکل RS2322 را نیز در نظر گرفته ایم تا صحت داده های ارسالی را توسط یک کامپیوتر دیگر مانیتور نماییم .

آپشن هایی مانند Gateway، Subnet، MAC Address و Source IP Address برای این دستگاه قابل تنظیم هستند و میتوان آنها را به دلخواه تغییر داد .

برنامه نویسی پروژه وب سرور با AVR، به زبان C تحت کاپایلر WinAVR صورت گرفته است. در برنامه نویسی این پروژه سعی شده تا برنامه آن به نحوی آماده شود که علاوه بر بهینه بودن، از ساختار منطقی و منظمی تبعیت نماید و بدین منظور بیشتر کدها در قالب توابع فرعی و یک سری کتابخانه های اختصاصی همراه با کامنت داخل کدها، می باشد.

در صورت درخواست میتوان هر تغییرات دلخواهی را بر روی پروژه وب سرور با AVR، تحت طراحی جداگانه ای، اعمال نمود، یا حتی این دستگاه را بدون ماژول Arduino Ethernet shield (که تقریبا یک ماژول کمیابی هست) طراحی و مستقیماً آی سی شبکه W5100 را توسط میکروکنترلر AVR درایو نمود .