حراج!

پکیج آموزش AVR

ریال 250,000 ریال 200,000

با یکی دیگر از آموزش های پروژه محور وبسایت مرکز ذهن دیجیتال در خدمت شما هستیم.  و برنامه نویسی آنها در محیط بسکام AVR در این مجموعه آموزشی، به آموزش مبانی میکروکنترلر های پرداخته شده است. این مجموعه برای تمامی علاقه مندان به الکترونیک و به خصوص میکروکنترلر پیشنهاد می گردد.  در این بخش، از پایه به بررسی میکروکنترلر و برنامه نویسی آنها در محیط بسکام پرداخته شده است .  

توضیحات

بخشی از سرفصل های این مجموعه به شرح زیر است :   آشنایی مقدماتی با الکترونیک و کاربرد آن   و کاربرد آنهاAVR  آشنایی کامل با میکروکنترلر های   (مدل AVR تشریح کامل میکروکنترلر های Atmega و Atmega8  ) Atmega32 و 16 AVR آموزش ساختمان میکروکنترلر های AVR آموزش های امکانات و ویژگی های میکروکنترلر های   آموزش محیط برنامه نویسی بسکام (برای کد نویسی میکروکنترلر)   آموزش قسمت های مختلف نرم افزار بسکام و کاربرد آنها   آموزش کامل شبیه ساز نرم افزار بسکام   در محیط بسکام AVR آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر آموزش دستورات پایه ای در بسکام برای برنامه نویسی میکروکنترلر و شبیه سازی آنها در پروتئوس و شبیه ساز داخلی بسکام  آموزش دستورات ریاضی در بسکام برای برنامه نویسی میکروکنترلر و شبیه سازی آنها در پروتئوس و شبیه ساز داخلی   آموزش دستورات کار با پورت ها و پین ها در بسکام و شبیه سازی آنها   آموزش کار با حلقه های کنترلی و توابع در بسکام   آموزش دستورات ورودی و خروجی پین ها   آموزش چند پروژه کاربردی به صورت کاملا پروژه محور   آموزش مبانی مبناهای عددی و به کارگیری آنها در میکروکنترلر ها   آموزش انواع روش های پیکربندی میکروکنترلر و شبیه سازی آنها
 انواع – دیودها – انواع خازن – آموزش قطعات پرکاربرد الکترونیک و استفاده از آنها در میکرو (مقاومت   و…) 7segment  و LED  آشنایی با برخی از قطعات مورد نیاز برای رباتیک   آموزش کامل کار با انواع سون سگمنت در پروتئوس آموزش چند پروژه به صورت کاملا پروژه محور در رابطه با سون سگمنت و شبیه سازی آنها در پروتئوس   های انواع سون سگمنت توسط میکروکنترلر LED آموزش روشن کردن   آموزش پروژه محور شبیه سازی شمارنده در سون سگمنت توسط میکروکنترلر   های کاراکتری و شبیه سازی آنها در پروتئوس LCD آموزش کامل کار با   های کاراکتریLCD آموزش کامل پیکربندی و نصب   در بسکام LCD آموزش دستورات مربوط به کنترل LCD آموزش کامل تولید کاراکترهای فارسی در محیط بسکام و نمایش آن بر روی آموزش کامل و پروژه محور ایجاد متن (فارسی و انگلیسی ) به صورت متحرک (به صورت تابلو روان) بر   های کاراکتریLCDروی   های کاراکتریLCD شبیه سازی انیمیشن توسط   های کاراکتریLCD آموزش کامل چند پروژه در خصوص   و نمایش آنLCD پروژه ساعت دیجیتال در   پروژه تایمر و شبیه سازی آن در پروتئوس   آموزش کامل کار با انواع کیپد ها در بسکام   آموزش کامل پیکربندی کیپدها و دستورات مربوط به آن های کاراکتری  و کیپدها LCD  ارتباط بین   آموزش کامل چند پروژه در خصوص راه اندازی کیپدها   شبیه سازی رقص نور در بسکام توسط میکرو   و شبیه سازی کامل آن LCD آموزش پروژه محور  پروژه حدس حاصلضرب اعداد و نمایش آن در   و …
تمام پروژه ها و مثال ها توسط شبیه سازهای پروتئوس و شبیه ساز داخلی بسکام، شبیه سازی شده اند.