کتابخانه کامل راه انداز پروتکل RC5

ریال 450,000

توضیحات

ما برای پروتکل RC5 کتابخانه کامل راه انداز آماده نموده ایم که در این کتابخانه کلیه جزییات این پروتکل جهت خواندن اطلاعات ارسالی توسط ریموت کنترل های مادون قرمز، دیده شده است و می تواند مرجع مناسبی به منظور آموزش پروتکل RC5 تلقی گردد. شما فقط می بایست این کتابخانه را به پروژه اصلی خود Include کرده و از توابع تعریف شده آن استفاده کنید تا هم دستگاه خود را با ریموت کنترل های مختلف سینک کنید هم اینکه اطلاعات ارسالی RC5 را دریافت نموده و پردازش های خود را بر روی داده های دریافتی انجام دهید. حتی شما می توانید با استفاده از این پروتکل اقدام به ارسال اطلاعات دلخواه خود نیز نمایید .

کتابخانه پروتکل RC5 به زبان C و تحت کامپایلر WinAVR آماده شده است (در صورت سفارش میتوان با تغییراتی اندک کتابخانه را روی کامپایلر Codevision AVRR نیز هماهنگ کرد و یا حتی کتابخانه به زبان بسیک تحت کامپایلر Bascom AVR را نیز تحویل داد). توضیح کامل نحوه استفاده از توابع و پیکربندی کتابخانه پروتکل RC5 در قالب یک فایل PDF ارایه خواهد شد همچنین شماتیک یک نمونه مدار تست شده را نیز جهت طراحی مدار با این پروتکل مادون قرمز، در اختیارتان قرار خواهیم داد .

در صورت سفارش میتوان پروتکل RC5 را در هر نوع پروژه ای بصورت ترکیبی پیاده نمود .